Artikler om: Klubben

Foreldremøte terrengsykling Teams lenke

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_NjllMzliNDMtODhkZC00ZGZhLWI4N2YtZDUzYzkyZjI3MmQ2@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%2277ae43cc-2a1c-46c1-8094-263bd8f792c1%22,%22Oid%22:%22fd955765-c3bf-4e3f-9966-f8fc1f7241de%22%7D

SPONSORBATTLE

Da har Bergen CK deltatt på verdens første Sponsorbattle, i regi av EVINY og Salgs og Reklameforeningen i Bergen. Av..