Årsmøte for Bergen CK

Velkommen på årsmøte til Bergen Cykleklubb
Dato: Tirsdag 14. mars 2023
Tid: Kl. 18.00
Sted: Idrettens hus – Brann stadion

I år blir det igjen et rent fysisk årsmøte.

Sakdokumenter:

Hilsen,
Styret til Bergen CK