Velkommen til årsmøtet

Årsmøtet holdes på Idrettens hus tirsdag 12. mars kl. 18.30.
Det vil være mulig å delta digitalt, men vi oppfordrer de som kan til å møte fysisk.

Formell innkalling og saksdokumenter blir tilgjengelig 2 uker før, dvs. tirsdag 27. februar.

Frist for innsending av saker til årsmøtet er tirsdag 27. februar.
Saker sendes til christian@bergenck.no