Nivå 1 (spisset gruppe)

Deltagere: 
Dedikerte veteraner som satser mye og som ønsker stor fremgang. Deltar i aktivritt/Mastercup, nasjonale og internasjonale konkurranser.

Innhold:
Individuelle treningsopplegg. Etter avtale gjennomføres enkelte treninger sammen med junior/senior elite

Tider:
I henhold til individuelle treningsopplegg

Sted:
I henhold til individuelle treningsopplegg

Kontaktperson:
Stig Otto Berntsen – stig_otto@hotmail.com – Tlf.: 924 67 232