Bruk av sosiale medier

Retningslinjer for Bergen Cykleklubb sin bruk av sosiale medier

Det er i Bergen Cykleklubbs interesse at våre medlemmer drar nytte av de muligheter bruk av sosiale medier gir. Anvendt på riktig måte kan bruk av sosiale medier være ressursskapende for Bergen Cykleklubb. En uheldig benyttelse av slike medier kan imidlertid få svært alvorlige følger.

Et sosialt medium er et offentlig rom og informasjonen er oftest søkbar. I det øyeblikket informasjonen er publisert, mister man en del av kontrollen over det som er lagt ut. Det er derfor viktig å være klar over at informasjonen kan være vanskelig å trekke tilbake i ettertid.

Brukerne må ikke på noe tidspunkt gå på kompromiss med Bergen Cykleklubbs integritet når de ferdes i den sosiale medieverden. Den avslappede formen i de sosiale medier legger opp til uformell kommunikasjon, og nettopp her er det viktig at vi omgås Bergen Cykleklubb’s informasjon med stor forsiktighet og fortrolighet.

Følgende retningslinjer skal følges dersom som man opptrer som representant for Bergen Cykleklubb.

Åpne sosiale medier som fremstår med logo eller navnet til Bergen Cykleklubb:

 

  1. Hvis det opprettes, eller er opprettet sosiale medier med navn Bergen Cykleklubb, eller lignende, må det etableres en redaktør-/moderatorrolle som er klubbens representant. Vedkommende må være spesielt aktiv og årvåken ved etablering av siden. Husk at oppfølging av sosiale medier er ressurskrevende.  Vedkommende har ansvaret for å påse at klubbens regler følges, og at brudd på retningslinjer ikke finner sted.
  2. Vedkommende som innehar en redaktør-/moderator rolle må varsle Bergen Cykleklubb sin Web Master, og må rette seg etter pålegg derfra. Web Master har fullmakter til å slette innlegg på klubbens side som andre personer legger inn.
  3. Alle skal utvise særlig stor aktsomhet ved deltagelse på / i sosiale medier på nett. Hvis du er i tvil om noe er sensitivt – ikke skriv om det. Det er bedre å skrive litt for lite enn litt for mye.
  4. Ingen skal i sosiale medier uttrykke meninger som kan oppfattes som negative om andre personer, idrettslag o.l.
  5. Det må ikke legges ut bilder av personer uten at vedkommende har gitt sitt samtykke, eventuelt at det ut fra sin sammenheng må legges til grunn at det er gitt et slikt      samtykke eller at det allerede er alminnelig offentlig tilgjengelig.

 

Veiledning for tillitspersoner og andre med formell tilknyting til Bergen Cykleklubb sin private bruk av sosiale medier:

 

  1. Selv om du ytrer deg som privatperson, kan det være lett for andre å tenke at ytringen representerer Bergen Cykleklubb. Hold debatter på et saklig nivå. Gjør det klart at du uttaler deg som privatperson hvis det kan oppstå tvil om klubbens oppfatning.
  2. Ikke publisér bilder av  andre medlemmer uten at vedkommende har samtykket, eventuelt at det ut fra sin sammenheng må legges til grunn at det er gitt et slikt samtykke eller at det allerede er alminnelig offentlig tilgjengelig.
  3. Får du spørsmål om Bergen Cykleklubb eller Bergen Cykleklubb sitt syn i aktuelle saker via sosiale medier – tenk gjennom om dette er noe du bør svare på selv, eller om du skal henvise til styret eller andre tillitspersoner.
  4. Forhold deg til Bergen Cykleklubb sine regler for mediekontakt.
  5. Vær bevisst din lojalitetsplikt som tilknyttet Bergen Cykleklubb.

 

Vedtatt i styremøte 17.03.14.