Ungdom

Treningstilbud  innen landeveissykling for ungdomsgruppen er delt i tre hovedgrupper, U1, U2 og U3. U1 omfatter våre yngste ryttere, typisk i alder 10-12 samt også eldre ryttere som er nybegynnere. I denne gruppen er fokus på teknikk og trygg sykkelhåndtering i gruppe. I U2 er det fokus på å lære å trene. Da sykler vi lenger og har noe intervalltrening. U3 er de eldste ungdommene som er trygge med sykling i gruppe og vi sykler i trafikken. Her er det variert trening med høy intensitet.
For U1 og U2 er innetrening og terrengsykling ute gjennom vinteren. Se treningstilbudene her:

Siste nytt