Artikler om: Klubben

Safer Cycling 2022

I forbindelse med årets Bergen-Voss sykkelritt planlegger vi igjen å arrangere treninger med Safer Cycling guider. Under selve rittet ser..