Kontaktpersoner

Daglig leder: Christian Sortland

Mobil: 47914954 E-mail: Christian@bergenck.no 

Styret og andre funksjoner / utvalg

Styret i BergenCK har seks medlemmer pluss to varamedlemmer, som velges av årsmøtet. Etter årsmøtet for 2024 har styret følgende sammensetning:

Leder: Stig-Otto Berntsen
Mobil: 924 67 232 E-mail: stig_otto@hotmail.com

Nestleder: Sven Mittelstadt
Mobil: 982 14 506 E-mail: sven.mittelstaedt@gmail.com

Styremedlem: Silje Broll
Mobil: 934 06 337 E-mail: siljebroll98@gmail.com

Styremedlem: Hans Petter Vestre
Mobil: 908 88 782 E-mail: hpv@leroy.no

Styremedlem: Ingerid Stegen
Mobil: 995 84 784 E-mail: istegen@online.no 
 

Styremedlem : Stig Harald Madsen
Mobil: 921 30 081 E-mail: stigbck@gmail.com

Varamedlem: Stein Arne Hammersland
Mobil: 922 32 490  E-mail: sahtrek@online.no

Varamedlem: David Andre Alvheim Angeltvedt
Mobil: 465 43 232  E-mail: david@dyrenesbutikk.no

Andre funksjoner valgt for 2024

Valgkomité:
Harald Dahle
Jarle Reistad

Eigil Odland

Kontrollutvalg:
Thore Clifford Thuestad
Gisle Skage
Vara: Harald Dahle

Aktivritt: Hans Petter Vestre 
Mobil: 908 88 782 E-mail: hpv@leroy.no

Seniorutvalget:
Eldre klubbmedlemmer med mange års erfaring, og mange gode historier å dele. De har plass til flere! Ønsker du å bli med på en gåtur eller kaffe i hyggelig selskap kan du ta kontakt med Karsten Bragstad på tlf. 99416061 eller mail: karstenbragstad@gmail.com

Webredaksjonen:

Nedenfornevnte personer kan kontaktes for å legge ut stoff på hjemmesiden. Hvert segment har en eller flere redaktører.

Webmaster: Eivind Fjeld webmaster(alfakrøll)bergenck.no
Hovedside: Webmaster

Veteraner: Harald Dahle hdahle3(alfakrøll)gmail.com

Sportslig utvalg:
Sportslig utvalg i Bergen CK har sportslig, administrativt og økonomisk ansvar for Aldersbestemte ryttere samt Junior/Senior gruppen.

Kontaktinformasjon for utvalget:
Hans Petter Vestre (leder)
Mobil: 908 88 782 E-mail: hpv@leroy.no

 
Veteranutvalget

Utvalget har sportslig, økonomisk og administrativt ansvar for hele veterangruppen. Utvalget har også, sammen med Sportslig Utvalg for junior/senior og aldersbestemte ryttere, ansvar for å arrangere klubbens ritt.

Veteranutvalget for 2021
Leder: Harald Dahle
Mail: hdahle3(alfakrøll)gmail.com, telefon: 997 16 807

Utvalgsmedlem: Arne Solli
Mail: sollimeister(alfakrøll)gmail.com

Utvalgsmedlem: Bjørn Holo
Mail: bjorn.holo(alfakrøll)outlook.com

Utvalgsmedlem: Nina Sæthre
Mail: ninasaethre@live.no

Utvalgsmedlem: Ole Bergtun
Mail: ole.bergtun@firstpoint.no