Kontakt oss

Daglig leder: _________

Styret og andre funksjoner / utvalg

Styret i BergenCK har seks medlemmer pluss to varamedlemmer, som velges av årsmøtet. Etter årsmøtet for 2021 har styret følgende sammensetning:

Leder: Stein Arne Hammersland
Mobil: 922 32 490 E-mail: sahtrek@online.no

Nestleder: Stig Otto Berntsen
Mobil: 924 67 232 E-mail: stig_otto@hotmail.com

Styremedlem: Silje Broll
Mobil: _____________ E-mail: _______________

Styremedlem: Hans Petter Vestre
Mobil: 908 88 782 E-mail: hpv@leroy.no

Styremedlem: Ingerid Stegen
Mobil: ________ E-mail: ___________

Styremedlem : Ståle Willy Theimann
Mobil: 911 63 923 E-mail: Staale_theimann@Cargill.com

Varamedlem: Marit Sælemyr
Mobil: 976 97 545 E-mail: marit.saelemyr@hotmail.com

Varamedlem: David Angeltvedt
Mobil: _________ E-mail: ________________

Andre funksjoner valgt for 2022

Valgkomité:
Harald Dahle
Sverre Kristoffer Jensen
Ole Bergtun

Kontrollutvalg:
Inge Poulsen
Bjørn Holo
Vara: Gunnar Rolf Olaisen

Aktivritt: Hans Petter Vestre 
Mobil: 908 88 782 E-mail: hpv@leroy.no

Seniorutvalget:
Eldre klubbmedlemmer med mange års erfaring, og mange gode historier å dele. De har plass til flere! Ønsker du å bli med på en gåtur eller kaffe i hyggelig selskap kan du ta kontakt med Karsten Bragstad på tlf. 99416061 eller mail: karstenbragstad@gmail.com

Webredaksjonen:

Nedenfornevnte personer kan kontaktes for å legge ut stoff på hjemmesiden. Hvert segment har en eller flere redaktører.

Webmaster: Eivind Fjeld webmaster(alfakrøll)bergenck.no
Hovedside: Webmaster

Ungdom:  ungdom(alfakrøll)bergenck.no

Veteraner: Harald Dahle hdahle3(alfakrøll)gmail.com

Sportslig utvalg:
Sportslig utvalg i Bergen CK har sportslig, administrativt og økonomisk ansvar for Aldersbestemte ryttere samt Junior/Senior gruppen.

Kontaktinformasjon for utvalget:
Marit Sælemyr (leder)
Mobil: 976 97 545 E-mail: marit.saelemyr@hotmail.com

 
Veteranutvalget

Utvalget har sportslig, økonomisk og administrativt ansvar for hele veterangruppen. Utvalget har også, sammen med Sportslig Utvalg for junior/senior og aldersbestemte ryttere, ansvar for å arrangere klubbens ritt.

Veteranutvalget for 2021
Leder: Harald Dahle
Mail: hdahle3(alfakrøll)gmail.com, telefon: 997 16 807

Utvalgsmedlem: Arne Solli
Mail: sollimeister(alfakrøll)gmail.com

Utvalgsmedlem: Bjørn Holo
Mail: bjorn.holo(alfakrøll)outlook.com

Utvalgsmedlem: Nina Sæthre
Mail: ninasaethre@live.no

Utvalgsmedlem: Ole Bergtun
Mail: ole.bergtun@firstpoint.no

Revisor 
Terje Skudal i Skudal revisjon & rådgivning AS

Siste nytt