Årsmøte tirsdag 14. mars

Vi informerer om årsmøte tirsdag 14. mars 2023 kl. 18.00 på Idrettens hus (Brann stadion) og ber medlemmer om å holde av dagen/tiden.

Formell innkalling og saksdokumenter er tilgjengelig her.

Har du saker til årsmøtet, ber vi om at dette sendes til nils@bergenck.no. senest tirsdag 21. februar slik at dette kan behandles på siste styremøte (onsdag 22. februar) før årsmøtet.

Hilsen,
Styret