Lisens

Som medlem i Bergen CK kan du løse lisens for sykkel, triathlon, friidrett og ski. Du trenger lisens for å kunne delta i konkurranser. Du kan velge mellom aktiv lisens og engangslisens, eller forsikring for ritt uten tidtaking.

Aktiv lisens

Aktiv lisens kan bestilles av alle som er medlem i Bergen CK og har betalt medlemskontingent. Manglende innbetalt kontingent for personer som har løst helårs lisens gjennom Bergen CK vil innkreves med administrasjonspåslag på 25%. Med aktiv lisens kan en delta i alle typer sykkelritt. Lisensen innholder også en obligatorisk forsikring.  Merk at du ved bestilling kan velge en utvidet årslisens, denne gir deg bedre forsikringsdekning. Her er Forsikringsvilkårene og dekningsgrad for de ulike lisenstypene.
Lisensen bestilles via EQ Timing og administreres via min side

Engangslisens

Det kan løses engangslisenser ved turritt. Disse kreves inn av turrittarrangøren. For dem som skal delta i aktive ritt, kreves det at rytter løser aktiv lisens. Det kan bare gjøres av klubbmedlemmer. Dette kan også lønne seg for ryttere som har planer om å delta på flere turritt i løpet av sesongen. Aktiv lisens dekker også trening enten alene eller i regi av klubben.

Trimlisens (forsikring)I ritt uten tidtakning (trimritt) er lisens ikke nødvendig, men NCF har en forsikringsordning for trimryttere.

Ved spørsmål send mail til: lisensbck(krøllalfa)gmail.com.