Marit Sælemyr

Marit Sælemyr

Velkommen til årsmøtet

Årsmøtet holdes på Idrettens hus tirsdag 12. mars kl. 18.30. Det vil være mulig å delta digitalt, men vi oppfordrer de som kan til å møte fysisk. Formell innkalling og saksdokumenter blir tilgjengelig 2 uker før, dvs. tirsdag 27. februar.…