Idretten skaper sjanser

Idretten skaper sjanser er et lavterskeltilbud for rusavhengige på dag og kveldstid og tilbys av Norges Skiforbund, Norges Cykleforbund og Norges Rytterforbund. Målet er å hjelpe en marginalisert gruppe tilbake til samfunnet gjennom idretten ved å reparere fysisk uhelse, generell mestringsfølelse og bedret selvfølelse. Bergen Cykleklubb ble  med i prosjektet Idretten Skaper Sjanser i 2021 og vi ser frem til mange flere år
med samfunnsnyttig aktivitet.

I Bergen samarbeider Bergen Cykleklubb med Bjørgvin fengsel og ND senteret. Trener og prosjektleder i Bergen er Lars Engeberg. Han har lang fartstid fra sykkelmiljøet i Bergen som ivrig veteransyklist i Bergen Cykleklubb. Arbeids og ledererfaring har Lars fra forsvaret.

 
For mer informasjon om prosjektet kontakt Lars Engeberg på 995 45 780 eller daglig leder for Bergen Cykleklubb Nils Olaf Solberg på 45 69 25 08.
 
Ønsker du å støtte dette flotte prosjektet så ber vi deg ta kontakt med Nils Olaf Solberg på nils@bergenck.no eller 45 69 25 08.

For mer informasjon om Idretten skaper sjanser i Norge, sjekk ut nettsiden til Idretten skaper sjanser sentralt.