Politiattest

Krav om politiattest i Bergen Cykleklubb

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trådte i kraft 1. januar 2009.

I Bergen Cykleklubb blir ordningen håndtert på følgende måte:
Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest. Det omfatter Styret til Bergen Cykleklubb, Sportslig utvalg, Arrangementsutvalget, MTB utvalget, trenere / støtteapparat til ungdom, junior, Jentetråkken og kommissærer / dommere.

Dette gjøres i samråd med styrets representant:
Styremedlem : Ingerid Stegen
Mobil: 999 58 4784       E-mail: istegen(alfakrøll)online.no

Hun har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Ny politiattestordning har trådt i kraft 1. juli 2014. Idrettslagene må merke seg to endringer fra tidligere ordning.

I tillegg til det nye elektroniske skjema, skal det fylles inn skjema for formål med politiattest. Denne skal idrettslaget fylle ut og gi til søker.

Prosessen er som følger:

 • idrettslaget skal først bekrefte behovet for attesten på eget skjema som finnes her: Bekreftelse på formål med politiattest.
 • søker må logge på med MinID, BankID, Buypass eller Commfides her: Elektronisk skjema for politiattest.
  Dette bekrefter hvem du er, og du skal derfor ikke legge ved kopi av legitimasjon.
 • Velg rett formål fra nedtrekksliste i skjema.
  Spørsmål om formål retter du til arbeidsgiver / den som krever politiattesten.
 • Last opp ferdigutfylt skjema «bekreftelse for formål med politiattest».
 • Fyll inn søknadsskjema.
 • Svaret kommer direkte til søker fra politiet.
 • Søknaden må leveres til ansvarlig for politiattest i idrettslaget.

Det er kun søkere over 18 år som kan søke om attest elektronisk på nettet.

Søkere under 18 år må ha søknaden signert av foresatte. Skjema for å bekrefte behovet finner idrettslaget her: https://www.politi.no/vedlegg/skjema/Vedlegg_2601.pdf

Ytterligere informasjon og elektronisk skjema finner du under Politiattest