Bergen CK årsmøte

Velkommen på årsmøte til Bergen Cykleklubb
Dato: Tirsdag 9. mars 2021
Tid: Kl. 18.00

På grunn av dagens smitte situasjon blir årsmøtet gjennomført digitalt ved bruk av programmet TEAMS. Lenke til TEAMS møtet og noen enkle kjøreregler blir publisert før årsmøtet. Er du ukjent med TEAMS så finner du en veileder HER.

Sakdokumenter:

Organisasjonsplan (uendret)
Bergen CK Lov (uendret)
– Innkomne saker (Ingen)Hei og velkommen på årsmøte for Bergen CK.
Idag, tirsdag 9. mars kl. 18.00. (innlogging fra 17.50)

Vi møtes digitalt via TEAMS. Lenke til møtet er følgende:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjE5ZGNlY2EtZDhlNi00ZjlhLTk5NzItMjhjMDQxOGU3YmVi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2277ae43cc-2a1c-46c1-8094-263bd8f792c1%22%2c%22Oid%22%3a%221afa42fe-603c-4ba6-b8f9-752484bdab66%22%7d

Har du problemer med TEAMs underveis så har vi opprettet en hjelpeside på Facebook. Den finner du her:

https://www.facebook.com/Bergen-CK-%C3%85rsm%C3%B8te-2020-109492181206036

Noen enkle kjøreregler for kveldens møte

– Alle registrerer seg i Teams med fullt navn.
– Alle har mikrofonen på mute og kamera på.
– En ber om ordet med ”hand tegn” i Teams.
– Ved tildelt taletid skrur en mikrofonen på.


– Vi gjør opptak av årsmøtet til hjelp med referatet og sletter opptaket  etter at protokollen er godkjent og underskrevet.

VALG og GODKJENNINGER

– Ved valg og godkjenninger bruker vi motstemmer. Dette gjøres med ordet ”MOT” i chat vinduet i Teams.

Hilsen,

Styret til Bergen CK