Voss – Geilo & Dyranut – Geilo — 17.08.2019

Voss – Geilo ENG

Om påmelding

Hvem kan delta på turrittene Voss-Geilo og Dyranut-Geilo?Utover aldersgrensen settes det i utgangspunktet ingen begrensninger på hvem som kan delta på turrittet Bergen-Voss. Unntaket er ryttere med kontinentallisens og profflisens som ikke får delta i noen norske turritt.

Når kan jeg melde meg på Voss-Geilo 2019?
Påmelding til Voss-Geilo åpner i midten av januar 2019. Selve rittet arrangeres lørdag 17. august 2019.

Hva er aldersgrensen for å delta?
Ryttere kan delta Voss-Geilo og Dyranut-Geilo fra det året de fyller 17 år. Det er ingen øvre aldersgrense.

Hva må jeg ha tilgjengelig ved påmeldingen til Voss-Geilo og Dyranut-Geilo 2019?
– Betalingskort. Ultimate Sports Service aksepterer Diners, VISA og MasterCard
– Turritt ID nummeret ditt.

Hvordan melder jeg meg på?
Ved påmelding til Voss-Geilo og Dyranut-Geilo skal deltagere velge mellom 4 forskjellige grupper med ulik hastighet.

Gruppe 1: Snittfart over 36 km/t
Gruppe 2: Snittfart 32 – 36 km/t
Gruppe 3: Snittfart 25 – 31 km/t
Gruppe 4: Snittfart under 25 km/t (Earlybirds, starte 1 time før alle andre)

Hvordan kan jeg sikre at alle i gruppen min havner i samme pulje etter at påmeldingen er stengt?
Dette gjøres enkelt ved at alle som vil sykle sammen møter sammen til start.

Lisens
For å sykle ritt i Norge, kreves det at du har løst lisens. Det kan enten være en helårslisens løst gjennom din sykkelklubb eller en engangslisens som er løst i forbindelse med et enkeltarrangement.

Har du tenkt å sykle flere ritt i løpet av sykkelsesongen, kan det fort lønne seg å løse ut en helårslisens. Med en slik lisens er du i tillegg forsikret på trening. Det kreves imidlertid at du er medlem av en sykkelklubb registrert hos Norges Cykleforbund. Om du ikke er medlem av en sykkelklubb må du løse ut en engangslisens for hvert ritt du deltar på. Har du helårslisens må den tas med på rittkontoret, når du henter startnummeret ditt. Kan du ikke vise frem en gyldig lisens på rittkontoret vil startnummeret ditt holdes tilbake, eller du vil måtte løse ut en engangslisens.

Personer som i konkurranseåret fyller 80 og eldre, slipper å løse engangslisens. I.h.t. til forsikringsloven er det ikke mulig å tegne ulykkesforsikring for denne aldersgruppen.

Refusjon og/eller videresalg av startnummer?
Påmeldingen til Voss-Geilo og Dyranut-Geilo er bindende. Påmeldingsavgiften og evt. tilleggskjøp vil ikke bli refundert, selv om den påmeldte av ulike uforutsette årsaker ikke kan delta. Dette gjelder for eksempel ved sykdom. Vi har heller ikke kapasitet til å håndtere videresalg av startnummer. Skal du selge startnummeret ditt anbefaler vi www.finn.no Tilleggsbestillinger som engangslisens og transport blir automatisk overført til den som kjøper startnummeret ditt. Selger gir fra seg sitt brukernavn og passord hos Ultimate til kjøper, slik at kjøper kan endre til sine personopplsyninger. Fristen for endring av rytterinfo er fredag 16. august kl. 19.00.