Kontingent endringer og presiseringer

I løpet av uken blir det sendt ut kontingentfakturaer til alle medlemmer. Vi ber alle betale den så snart som mulig. Medlemskontingent er en viktig inntektskilde og purring på denne bør være unødvendig.

På årsmøtet i mars 2017 ble nye satser for medlemskontingent vedtatt. Det ble også vedtatt noen presiseringer om aldersinndeling og familiemedlemskap. For 2018 gjelder følgende:
– Ordinært medlem (fra det året en fyller 17 år): NOK 850,-
– Ungdom (til og med det året en fyller 16 år) NOK 350,-
– Familie med barn opp til 18 år. NOK 1150,-  *)
– Aktive over 70 år (Ny kontingent type) NOK 400,-
– Ikke aktive 60 år og eldre underlagt Seniorutvalget: NOK 200,-
– Spinning for veteraner sesong 2017/18: NOK 800,-

*) Fra 2018 gjelder ikke Familiemedlemskap lenger for voksne par uten barn i klubben. Dette er en presisering av og justering tilbake til hvordan familiemedlemskap opprinnelig var tenkt.

Priser er eks. avgifter. (dvs. avgifter som kommer av betalingsløsninger klubben benytter)

Les om Lisenser for 2018


  1. Bergen-Voss og Voss-Geilo
  2. Aktive ritt
  3. Sykkelskoler
  4. Kontingent endringer og presiseringer
  5. Lisenser for 2018
  6. Spinning
  7. Årsfest