Kontingent

Bergen CK har ulike medlemstyper og kontingentsatser.
Ved innmelding forfaller kontingent til betaling. Hvis innmelding skjer 1. oktober eller senere, betales kontingent først påfølgende år.
Styret har anledning til å sette ned eller frafalle kontingent ved sykdom, arbeidsløshet og militærtjeneste.
På årsmøtet i mars 2020 ble nye satser for påfølgende år vedtatt. Det ble også vedtatt noen presiseringer om aldersinndeling og familiemedlemskap.

For 2021 gjelder følgende:
– Ordinært medlem (fra det året en fyller 17 år): NOK 900,-
– Ungdom (til og med det året en fyller 16 år) NOK 500,-
– Familie (med barn opp til 18 år) NOK 1350,- *)
– Aktive over 70 år (Ny kontingent type) NOK 400,-
– Ikke aktive 60 år og eldre underlagt Seniorutvalget: NOK 200,-Priser er eks. avgifter. (dvs. avgifter som kommer av betalingsløsninger klubben benytter)

– Ordinært medlem: Dette medlemskapet benyttes dersom man skal sykle ritt/delta på treninger og spinning i vinterhalvåret i regi av Bergen CK og har behov for å løse engangs- eller helårslisens. Medlemskapet gir fulle rettigheter i forhold til alle Bergen CK sine aktiviteter. Pris: kr 900,-

– Ungdom (til og med det året en fyller 16 år): Dette medlemskapet har samme rettigheter som ordinært medlem, men er subsidiert på pris. Pris: kr 500,-

– Familie Dette medlemskapet kan benyttes dersom man har barn i klubben under 18 år. Aktive ryttere er ikke lenger del av et familiemedlemskap det året de fyller 18 år. Alle innmeldte i et familiemedlemskap har samme rettigheter. Pris: kr 1350,-

– Aktive over 70 år: Er du aktiv syklist og over 70 år så får du medlemskap til kr. 400,-. Dette medlemskapet har samme rettigheter som ordinært medlem, men er subsidiert på pris.

– Seniormedlem: Dette er ikke aktive medlemmer over 60 år, underlagt Seniorutvalget. Pris kr 200,-

Medlemskontingenten gjelder per kalenderår og melding om faktura i «Min idrett» sendes ut per mail/sms.

Medlemskortet vil vises i «Min idrett» etter at kontingenten er betalt.