Dugnad_ToN

Proffrittet Tour of Norway trenger flere vakter førstkommende tirsdag og har spurt om våre medlemmer kan hjelpe. De trenger både vakter og soneledere.

Har du anledning er det fint om du kontakter Tommy Hansen i Road Safety. Kontakt info finner du nederst på siden.

Det er snakk vaktposter ut av byen tirsdag 24. mai i tidsrommet 13.00-14.30.

Link til etappe:

https://bikemaster.no/kart_v10_il.asp?cid=12848&cs=kc7ZGk

Mer info finner du på Tour of Norways hjemmeside og Facebooksiden.

Vakt:
En vaktpost bemannes som en hovedregel 1,5 – 2 timer. Dette varierer selvfølgelig noe da man aldri kan nøyaktig forutsi farten på syklistene. Alle som stiller som vakt får en beskrivelse av sin oppgave på e-post. Det er noe varierende oppgaver for en vakt, men de aller fleste innebærer å stenge en vei ved bruk av sperrebånd.

Soneleder:
Sonelederen er bindeleddet mellom vaktene i de respektive sonene og vaktsjef Tour of Norway. Hovedoppgaven er å sørge for at vaktpostene er fordelt til de respektive vaktposter i henhold til beskrivelsene i Bikemaster (planleggingsverktøy), at vaktpostene følger retningslinjene og instrukser som er gitt, at vaktpostene har mottatt materiell som er nødvendig, samt å sørge for at vaktene i sin sone vet hva de skal gjøre. Soneleder kan gjerne bemanne en vaktpost selv, så lenge hun/han har kontroll på at alle i sin sone er på plass. En soneleder kan ha et sted mellom 10-50 personer i sin sone.

Krav for å være løypevakt: 18 år, eller 16 år med godkjent trafikalt grunnkurs. Man må også ta kurset «Løypevaktkurs e-læring» på følgende lenke: https://ekurs.nif.no/course/index.php?categoryid=122
Logg inn med idrettens id for å komme i gang.

Dugnadshonorar:
Vi betaler 200, – per vakt og 1000, – per soneleder. Dette utbetales til klubber, foreninger, russegrupper etc. Etter endt oppdrag får soneleder tilsendt en faktura som fylles ut.

Vi etter stor pris på om du/dere kan komme tilbake til oss snarest med et svar på om dere kan, og eventuelt antall, dere kan stille.

Med vennlig hilsen
Tommy Hansen
Tlf: 94717931
Road Safety / Veien Tilbake.