Årsmøte for Bergen CK

Velkommen på årsmøte til Bergen Cykleklubb
Dato: Onsdag 9. mars 2022
Tid: Kl. 18.30
Sted: Idrettens hus – Brann stadion

Vi prøver en hybrid variant av årsmøtet med fysisk fremmøte i tillegg til TEAMS. Innlogging Teams og retningslinjer, se nederst på siden.

Sakdokumenter:

Klikk her for å bli med på møtet

Noen enkle kjøreregler for kveldens møte
– Alle registrerer seg i Teams med fullt navn.
– Alle har mikrofonen på mute og kamera på.
– En ber om ordet med ”hand tegn” i Teams.
– Ved tildelt taletid skrur en mikrofonen på.

– Vi gjør opptak av årsmøtet til hjelp med referatet og sletter opptaket  etter at protokollen er godkjent og underskrevet.

VALG og GODKJENNINGER

– Ved valg og godkjenninger bruker vi motstemmer. Dette gjøres med ordet ”MOT” i chat vinduet i Teams.

Hilsen,
Styret til Bergen CK