Voss – Geilo & Dyranut – Geilo — 17.08.2019

Voss – Geilo ENG

Voss-Geilo løypen

Voss-Geilo løypen er 160km:

 • Fra Voss mot Hardanger.
 • Ned Skjervet til Granvinsvannet.
 • Over Espeland til Ulvik. 
 • Utover Ulviksfjorden
 • Over Hardangerbroen
 • Innover Eidfjorden
 • Opp Måbødalen
 • Over Hardangervidda
 • I mål på Geilo.Den store utfordringen blir nok den 35km lange stigningen fra Eidfjord til Dyranut – opp Måbødalen.

Dyranut-Geilo løypen er 55km

 • Star ved Dyranut
 • Forbi Haugastøl
 • Forbi Ustaoset
 • I mål på Geilo.

Løypen kommer til å være skiltet med oppfordring om å kjøre forsiktig i spesielt vanskelige deler av traséen. Følg arrangørs påbud under hele turrittet.

VIKTIGE FORSIKTIGHETSREGLER

Det er viktig at alle, såvel erfarne som mindre erfarne, overholder følgende forsiktighetsregler, samt følger funksjonærer og politiet sine anvisninger i løypen. Stopp om du får beskjed om det!

Voss sentrum til Skjervet
Hold maksimalt 2 rekker i bredden. Ikke ta opp hele veibanen, slik at vi skaper irritasjon for den øvrige trafikken. Du skal holde deg i høyre kjørebane pga. fare ved kryssing og møtende trafikk. Dette gjelder generelt for hele rittet. Før avkjørselen mot Skjervet har syklistene vikeplikt for møtende trafikk.

Skjervet og langs Granvinsvannet
Forsiktig ned Skjervet! Her er det bratt nedover og flere skarpe svinger. NB! Unngå forbikjøring! Her er det lite å tjene og alt å tape! Ved innkjøring på hovedveien nedenfor Skjervet har syklistene vikeplikt for møtende trafikk. Følg funksjonærene og politiet sine anvisninger.

Espeland
Før avkjørselen mot Espeland har syklistene vikeplikt for kryssende trafikk. Veien over Espeland er generelt smal og svingete. Hold godt til høyre i veibanen! Forsiktig ned fjellet mot Ulvik! Her er det bratt nedover og flere skarpe svinger. NB! Unngå forbikjøring!

Ulvik til Hardangerbroen
Her er det stort sett fin asfaltert vei. Pga veiarbeid kan det forekomme noen partier med dårlig asfalt. Før avkjørsel mot Hardangerbroen (Vallavik) har syklistene vikeplikt for møtende trafikk. Følg funksjonærene og politiet sine anvisninger.

Hardangerbroen
Voss-Geilo var det første store arrangementet som fikk bruke Hardangerbroen etter åpningen. Vi skal benytte gang- og sykkelveien og kan møte fotgjengere som ønsker å betrakte dette praktbygget. Her må fotgjengere og syklister ta hensyn til hverandre! Enkelte syklister ønsker kanskje også å nyte utsikten fra broen. Gi i såfall tydelig tegn om du har tenkt å stoppe midt på broen og trekk deg til siden, slik at syklister bak klarer å komme seg forbi.

Hardangerbroen til Øvre Eidfjord
Vi skal sykle rundt Eidfjordtunnelen mellom Hardangerbroen og Øvre Eidfjord. Både før og etter tunnelen har syklistene vikeplikt for kryssende trafikk.

Øvre Eidfjord til Vøringsfossen
Før avkjørselen til gamleveien opp Måbødalen har syklistene vikeplikt for møtende trafikk. Pga. ras må vi innom en av biltunnelene opp Måbødalen (Måbøtunnelen 1893m). Før tunnelen har syklistene vikeplikt for møtende trafikk. Politi og sivile vakter hjelper til på stedet.

Etter Måbøtunnelen sykler vi inn på gamleveien igjen. Her er ikke det trafikk, men veien er smal. Ta det med ro og vis hensyn til andre, så kommer alle seg opp bakken.

Vøringsfossen til Dyranut
Etter Vøringsfossen drikkestasjon har syklistene vikeplikt for møtende trafikk. Fra Vøringsfossen til Dyranut kan du møte en del med- og motgående turisttrafikk. Hold maksimalt 2 rekker i bredden. Slipp medgående trafikk frem der du kan.

Dyranut – Halne – Haugastøl
Ca 2 km øst for Halne er det dårlig asfalt med mye sprekker.

Ørterndammen og ned til Haugastøl
FARE! Mange krappe svinger. Svært viktig å holde seg i høyre fil. På Haugastøl er det fare vedrørende kryssende trafikk til Rallarvegen, rett etter broen ved Vegmannsbu. Generelt mye trafikk i dette området.

Haugastøl – Ustaoset – Geilo
Ca 2 km øst for Haugastøl, utforkjøring etter ei lang slette, farlig sving til venstre (uoversiktlig) viktig å holde seg i riktig fil. Hold avstand. Vær oppmerksom på kryssende trafikk i Ustaoset sentrum, ved butikk – stasjonsområdet. Bro 1 km vest for Tuftelia, veldig smal, her er det utplassert vakter. NB Følg anvisninger!

I 40 sone før målgang
Kryssing av RV 7 opp til Geilo sentrum, vikeplikt for møtende trafikk!

Innhold:

 1. Velkommen til Sykkelfesten på Hardangervidda!
 2. Voss-Geilo, et annerledes turritt
 3. Rittinformasjon
 4. Voss-Geilo løypen og viktig forsiktighetsregler
 5. Start og mål
 6. Viktige telefonnumre
 7. Våre samarbeidspartnere