Ventilen 2-2018

Hei alle!

Bergen CK er en aktiv klubb som arrangerer mange flotte og forskjellige ritt i løpet av året. Vi håper derfor at alle finner en aktivitet som passer for dem, enten det er aktive ritt, turritt eller trimritt.

For å gjennomføre våre flotte arrangementer trenger vi frivillige til flere oppgaver. Den viktigste resursen Bergen CK har er medlemmer som bidrar til felleskapet. Uten dere så blir det stusselig! Tusen takk til alle som bidro i 2017. Dere er mange og gjør en formidabel innsats!!

I 2018 arrangerer Bergen CK følgende ritt:

TUR/TRIMRITT
– Bergen-Voss 2. juni
– Jentetråkken 17. juni
– Voss-Geilo 18. august

AKTIVE RITT
– Sund fellesstart (5. mai)
– Straumemilen (6. mai)
– Bontveit opp eller Kvarven opp. (4. september)
– RM bane (14. september)

Her trenger vi bidrag fra medlemmene for å gjennomføre rittene på en god og sikker måte. Aktivritt-komiteen, Jentetråkk-komiteen og Turritt-komiteen delegerer oppgaver til de ulike gruppene i klubben som kaller inn til dugnad, men jeg vil anbefale alle voksne medlemmer om å komme dem i forkjøpet og gjennomføre vaktkurset som er omtalt nedenfor.


VAKTOPPLÆRING
Fra 2018 gjelder nye forskrifter fra Statens Vegvesen om sykkelritt på vei. Der ligger det krav om opplæring av trasévakter. Å heve kompetansen til vaktene ved våre ritt bør kun sees på som positivt, i og med at sikkerheten forsterkes. Det som kreves av oss medlemmer derimot er at vi setter av litt tid i forkant til å gjennomføre et vaktkurs.

De nye forskriftene skiller mellom 2 ulike type vakter som er aktuelle for oss:

Løypevakter
En løypevakt har til oppgave å informere deltagere og den øvrige trafikken. Overfor deltagere blir oppgaven å vise tydelig veien og svare på evt. spørsmål. En løypevakt kan ikke aktivt påvirke den øvrige trafikken.  Den kan forsterke evt. vikeplikt regulert av skilt, som bilister allerede har, og den kan informere bilister om sykkelrittet der de blir forespurt.

Stasjonær vakt
I noe mindre grad trenger vi stasjonære vakter som kan påvirke den øvrige trafikken ved å stoppe eller omdirigere den. Dette gjelder for eks. der skilt ikke regulerer trafikken som i rundkjøringer, på veier som ikke er forkjørsvei. etc.

Hvordan gjennomfører vi kurset?
Løype
vaktkurset kan tas i klasserom eller som e-læringskurs. Fana IL/Åsane CK arrangerte sitt klasseromskurs tidligere denne uken. Bergen CK har registrert et klasseromskurs onsdag den 21. mars. kl. 18.00-20.00 på idrettens hus. Bergen CK medlemmer kan melde seg på dette kurset om de ønsker å gjennomføre kurset i klasserom.

E-læringskurset kan gjennomføres på en gang eller over tid. Om du velger å ta kurset i klasserom eller via e-læring må du i begge tilfeller melde deg på via MinIdrett. For mer info ser her: http://sykling.no/sites/default/files/media/Landevei/Registreringsguide%20Min%20Idrett%20løypevaktkurs%20e-læring.pdf

 Stasjonærvaktkurset er en påbygging av løypevaktkurset og i tillegg til en e-lærings modul kreves personlig oppmøte til en felles teori time og test.

Fana/Åsane CK arrangerer siste del av stasjonærvakt kurset onsdag den 14. Mars, kl. 17.00-22.00. Der har vi mulighet for å delta. Dessuten setter Bergen CK opp et tilsvarende kurs tirsdag den 20. mars på idrettens hus, Brann stadion kl. 17.00 – 22.00.

De forskjellige utvalgene i klubben henvender seg nå til sine respektive grupper for å rekruttere både løypevakter og stasjonære vakter. Vi ber alle stille seg positiv når de blir forespurt. Dugnad er tross alt en nødvendig og naturlig del av klubbmedlemskapet ditt.


ÅRSMØTE
Vi minner om årsmøte for Bergen Cykleklubb, tirsdag 13. mars 2018 kl. 1800 – 2100 i sal A, Idrettens Hus, Brann Stadion

Fullstendig saksliste legges ut på hjemmesiden en uke før årsmøtet. Sakspapirer blir gjort tilgjengelig i klubblokalet og kan sendes på mail på oppfordring. (Send mail til nils@bergenck.no)