Styrende dokumenter

  1. LovBergenCK  godkjent av Hordaland idrettskrets: Bergen CK sine vedtekter bygger på lovnormen for idrettslag vedtatt av Idrettsstyret/NIF. Lovnormen inneholder alle generelle bestemmelser som gjelder for ethvert idrettslag i Norge.  I Bergen CK sin lov er det er gjort noen godkjente endringer for å tilpasse loven Bergen CK sitt behov.

  2. Organisasjonsplan vedtatt av årsmøtet: Denne inneholder bestemmelser som er er spesielle for Bergen CK, men som likevel er like bindende som vedtektene for klubbens medlemmer og tillitsvalgte.