Nytt styre i Bergen Cykleklubb

Tirsdag 9. mars var det årsmøte i Bergen Cykleklubb.

Følgende valgt til styret for 2021:
Leder: Stein Arne Hammersland
Nestleder: Kjartan Aarbø
Styremedlem: Marit Sælemyr
Styremedlem: Bjørn Holo
Styremedlem: Sivert Broll
Varamedlem: Sverre Kristoffer Jensen
Varamedlem: Hans Petter Vestre

Vi mangler fremdeles en kvinne for å oppnå riktig kjønnsbalanse i styret. Valgkomiteen arbeider med saken og det blir innkalt til ekstraordinært årsmøte for å velge inn vedkommende.

Styremøter:
Det nye styret hadde sitt første konstituerende styremøte onsdag 17. mars. Protokoller fra alle styremøtene blir offentliggjort her på hjemmesiden så snart de er godkjente.

Vi ønsker det nye styret lykke til i året som kommer.

Takk til utgående styremedlemmer!
Samtidig takker vi utgående styremedlemmer for stor innsats over flere år: Øyvind Litlere, Jørgen Rydheim, Øyvind Magnussen og Knut Bjørnevik.