Velkommen på årsmøte, tirsdag 9. mars

Årsmøte holdes på idrettens hus tirsdag 9. mars kl. 18.00.
Om dette ikke lar seg gjøre pga smitteverns hensyn, vil årsmøtet gjennomføres digitalt. Mer info om dette kommer.

Formell innkalling og saksdokumenter blir tilgjengelig 2 uker før. Dvs tirsdag 23. februar.

Frist for innsending av saker til årsmøtet er tirsdag 16. februar.
Saker sendes til nils@bergenck.no