Velkommen på årsmøte

Årsmøte holdes på idrettens hus onsdag 9. mars kl. 18.30.
Vi legger også opp til en digital løsning slik at vi kjører møtet både fysisk og digitalt.

Formell innkalling og saksdokumenter blir tilgjengelig 2 uker før. Dvs onsdag 23. februar.

Frist for innsending av saker til årsmøtet er tirsdag 22. februar.
Saker sendes til nils@bergenck.no