Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Velkommen til ekstraordinært årsmøte

Sted: Digitalt via Teams
Dato: Onsdag 28. april
Tid: kl. 19.00

På det ordinære årsmøtet tirsdag 9. mars 2021 manglet det 1 kvinne i styret for at det skulle ha lovlig kjønnsfordeling. Årsmøtet ga styret i oppdrag å kalle inn til ekstraordinært årsmøte når valgkomiteen var klar med sin innstilling.

Det er en sak som skal behandles:
– Valg av styremedlem

Saks dokument:
Valgkomiteen sin innstilling

Lenke til Teams møte deles tidligere på dagen den 28. april.