Idretten skaper sjanser

Før jul lyste Bergen CK ut en stilling som trener tilknyttet prosjektet Idretten skaper sjanser.

Dette er et lavterskeltilbud for rusavhengige og tilbys av Norges Skiforbund, Norges Cykleforbund og Norges Rytterforbund. I Bergen er dette tenkt som et samarbeid mellom Bergen Cykleklubb og Bjørgvin fengsel. Målet er å hjelpe en marginalisert gruppe tilbake til samfunnet gjennom idretten ved å reparere fysisk uhelse, generell mestringsfølelse og bedret selvfølelse.

Bergen CK fikk 4 gode søknader og ansatte så Stian Remme som trener/prosjektleder. Han er allerede igang å forberede spente syklister på en tur helt utenom det vanlige. Deltagelse under Artic Race i Nord Norge 2021.

TV2 starter søndag 24. januar en TV seire om Idretten skaper sjanser fra 2020. Vi anbefaler alle å få det med seg.

Det blir spennende å følge prosjektet videre.