Stillingsutlysning: Idretten Skaper Sjanser

Bergen Cykleklubb søker en trener/prosjektleder, som kan følge en gruppe med syklister i 2021 med mål om å delta i Arctic Race i august 2021.

Bergen Cykleklubb har fått en enestående sjanse til å delta i prosjektet; Idretten Skaper Sjanser (ISS). Dette er et lavterskeltilbud for rusavhengige på dag og kveldstid og tilbys av Norges Skiforbund, Norges Cykleforbund og Norges Rytterforbund. I Bergen er dette tenkt som et samarbeid mellom Bergen Cykleklubb og Bjørgvin fengsel. Målet er å hjelpe en marginalisert gruppe tilbake til samfunnet gjennom idretten ved å reparere fysisk uhelse, generell mestringsfølelse og bedret selvfølelse.

Prosjektet er i første omgang ment å vare i tre år, med tildeling av midler for ett år av gangen. Dette innebærer at Bergen CK får midler til å opprette en stilling (100% – evt. brøkdeling) som skal bygge og trene et «lag» frem mot et felles mål om deltakelse i arrangementet «Arctic Race» i aug. 2021 og videre.

Klubben søker i den forbindelse etter en person (evt. flere ved oppdeling) som har hodet og ikke minst hjertet på rett plass til å drive et slikt prosjekt fremover. Formelle kvalifikasjoner vil være underordnet en lidenskap for idretten og dens nytte som samfunnsverktøy inn mot en gruppe med lite tradisjonell idrettserfaring. Oppgavene vil primært bestå i organisering av treninger, samlinger og turer for laget, men en vil erfaringsmessig også måtte håndtere utfordringer som ligger nokså fjernt fra det å trene et lag. Dette er ikke en jobb som lett passer inn i et 8-16 format, men kan by på utallige spennende utfordringer og muligheter for den rette personen. Vedkommende vil innenfor prosjektets rammer få relativt frie tøyler til å skape «sin» arbeidsplass.

Ved nærmere spørsmål om stillingen kan du kontakte Nils Olaf Solberg på mob. 45692508, evt. e-post: nils@bergenck.no

Søknad sendes pr. e-post til nils@bergenck.no og merkes ” Idretten Skaper Sjanser”

Søknadsfristen er fredag 4. desember.

Ønsket tiltredelse: 01.01.2021