Bergen-Voss & Norheimsund-Voss — 06.06.2020

Bergen – Voss ENG

Enkel og tydelig kommunikasjon

Enkel og tydelig kommunikasjon mellom syklister er viktig for å unngå uhell. Om du sykler i ritt eller bare er på treningstur er det de samme håndtegn som gjelder for å varsle oppbremsing, retningsendring eller hindringer i eller ved veien.

VIKTIG! Håndsignaler må være TYDELIGE og skal helst varsle endringer i god tid slik at resten av gruppen oppfatter signalene. Signaler må meldes av flere bakover i gruppen (jungeltelegrafen) slik alle får den samme beskjed. De bakerste syklistene i gruppen ser ofte ikke hvilken signaler de fremste i gruppen gir.

RETNINGSENDRING
Ved veikryss skal evt. retningsendringer varsles med en tydelig utstrakt arm til venstre eller høyre.

Retningstegn-forfraRetningstegn_bakfra

 

STOP eller VÆR KLAR TIL Å STOPPE
Når fremste i gruppen kommer til trafikklys, eller hindringer som medfører oppbremsing, skal hånden rekkes tydelig opp. Tegnet trenger ikke nødvendigvis bety at feltet skal stoppe, men syklister bakover i gruppen vil da være forberedt på en oppbremsing.

OBS! Det kan være farlig å bremse med kun en hånd på styret. Gi tydelig tegn og brems så med begge hender på styret.

Stopp_forfraStop_bakfra

 

HINDRINGER I VEIEN
En av de vanligste årsaker til velt er hindringer i veien. Dette kan være flasker, sykkelpumper, steiner eller rett og slett dårlig veidekke.
Pek ned på den siden av sykkelen hvor hindringen ligger slik at de bak blir varslet og kan unngå
hindringen.

Hindring_forfraHindring_bakfra

 

HINDRINGER VED VEIKANTEN
Møter du en hindring ved veikanten er det viktig å melde dette bakover i gruppen. Hindringen kan for eks. være en bil, en fotgjenger eller en syklist dere kjører forbi. Vift tydelig bak ryggen med hånden i god tid før du møter hindringer og sving så unna slik de bak deg forstår at de skal gjøre det samme.

Pasering_1Pasering_2Pasering_3Pasering_4