Gruppenavn: Nivå 1 (spisset gruppe)

Deltagere:  
Dedikerte veteraner som satser mye og som ønsker stor fremgang. Deltar i aktivritt/Mastercup, nasjonale og internasjonale konkurranser.

Innhold: 
Individuelle treningsopplegg. Etter avtale gjennomføres enkelte treninger sammen med junior/senior elite

Tider:
I henhold til individuelle treningsopplegg

Sted:
I henhold til individuelle treningsopplegg

Kontaktperson:
Atle Sommer – atle@asommer.no – 990 96 290