Gruppenavn: Bergen CK Trondheim-Oslo

Deltagere:
Personer som har som hovedmål å sykle Den Store Styrkeprøven (Trondheim – Oslo)

Innhold:
Planmessig trening frem mot et felles mål. Mye vekt på trygg og effektiv kjøring i rulle. Bakkedrag, Langturer, Tempotrening

Tider:
Tirsdag 18.00, Torsdag 18.00

Sted:
Fana Stadion

Kontaktperson:
Oddgeir Nygård – oddgeir.nygard@gmail.com – 976 79 457
Mer info, se Facebook – Bergen CK, Styrkeprøven Trondheim-Oslo