Kontakt oss

Daglig leder: Nils Olaf Solberg
Mobil: 45 69 25 08. E-mail: nils(alfakrøll)bergenck.no

Styret og andre funksjoner / utvalg

Styret i BergenCK har seks medlemmer pluss to varamedlemmer, som velges av årsmøtet. Etter årsmøtet for 2019 har styret følgende sammensetning:

Leder: Øyvind Litlere
Mobil: 915 32 684 E-mail: leder(alfakrøll)bergenck.no

Nestleder: Kjartan Aarbø
Mobil: 450 20 437 E-mail: kjartan(alfakrøll)aarbo.no

Kasserer/økonomiansvarlig: Jørgen Karlgård Rydheim
Mobil: 472 54 470 E-mail: jorgen(alfakrøll)rydheim.org

Styremedlem: Bjørn Holo
Mobil: 474 86 864 E-mail: bjorn.holo(alfakrøll)outlook.com

Styremedlem : Sivert Broll
Mobil: 984 90 658 E-mail: sivertbr@gmail.com

Styremedlem: Øyvind Magnussen
Mobil: 404 00 480 E-mail: oe-magnu@online.no

Varamedlem: Knut Bjørnevik
Mobil: 99329 977 E-mail: kbjornevik@hotmail.com

Varamedlem: Hans Petter Vestre
Mobil: 908 88 782 E-mail: hpv@leroy.no

Andre funksjoner valgt for 2019

Valgkomité:
Harald Dahle
Kristin Litlere
Ole Harald Utvik

Kontrollutvalg:
Oddgeir Nygård
Terje Marthinussen
Stein Walle
Vara: Inge Poulsen

Aktivrittkomité:
Øyvind Magnussen
Mobil: 404 00 480 E-mail:
oe-magnu@online.no

Øystein Svein Håland
Lars Endresen
Øystein Svein Haaland
Anne-Britt Devik Andreassen

Seniorutvalget:
Eldre klubbmedlemmer med mange års erfaring, og mange gode historier å dele. De har plass til flere! Ønsker du å bli med på en gåtur eller kaffe i hyggelig selskap kan du ta kontakt med Karsten Bragstad på tlf. 99416061 eller mail: karstenbragstad@gmail.com

Webredaksjonen:

Nedenfornevnte personer kan kontaktes for å legge ut stoff på hjemmesiden. Hvert segment har en eller flere redaktører.

Webmaster: Eivind Fjeld webmaster(alfakrøll)bergenck.no
Hovedside: Webmaster

Bergen-Voss: Nils Olaf Solberg nils(alfakrøll)bergenck.no

Ungdom:  ungdom(alfakrøll)bergenck.no

Veteraner: Harald Dahle hdahle3(alfakrøll)gmail.com

Sportslig utvalg:
Sportslig utvalg i Bergen CK har sportslig, administrativt og økonomisk ansvar for Aldersbestemte ryttere samt Junior/Senior gruppen.

Kontaktinformasjon for utvalget:

Leder: Sivert Broll

Kontaktpersoner:

Ungdom:
Spørsmål vedr. trening for Ungdom:
Torbjørn Litlere. E-post: ungdom(alfakrøll)bergenck.no. Mobil: 404 88 885

Junior:
Thorolf Hestnes: mob. 900 23 095

Senior:
Ole Harald Utvik: mob. 993 06 890

Veteranutvalget
Utvalget har sportslig, økonomisk og administrativt ansvar for hele veterangruppen. Utvalget har også, sammen med Sportslig Utvalg for junior/senior og aldersbestemte ryttere, ansvar for å arrangere klubbens ritt.

Veteranutvalget for 2020
Leder: Harald Dahle
Mail: hdahle3(alfakrøll)gmail.com, telefon: 997 16 807

Utvalgsmedlem: Arne Solli
Mail: sollimeister(alfakrøll)gmail.com

Utvalgsmedlem: Bjørn Holo
Mail: bjorn.holo(alfakrøll)outlook.com

Utvalgsmedlem: Nina Sæthre
Mail: ninasaethre@live.no

Utvalgsmedlem: Ole Bergtun
Mail: ole.bergtun@firstpoint.no

Revisor (del av Kontrollutvalget):
Stein Walle

Siste nytt