Kontingent

Bergen CK har ulike medlemstyper og kontingentsatser.
Ved innmelding forfaller kontingent til betaling. Hvis innmelding skjer 1. oktober eller senere, betales kontingent først påfølgende år.
Styret har anledning til å sette ned eller frafalle kontingent ved sykdom, arbeidsløshet og militærtjeneste.
På årsmøtet i mars 2017 ble nye satser for medlemskontingent vedtatt. Det ble også vedtatt noen presiseringer om aldersinndeling og familiemedlemskap.For 2018 gjelder følgende:– Ordinært medlem (fra det året en fyller 17 år): NOK 850,-
– Ungdom (til og med det året en fyller 16 år) NOK 350,-
– Familie (med barn opp til 18 år) NOK 1150,- *)
– Aktive over 70 år (Ny kontingent type) NOK 400,-
– Ikke aktive 60 år og eldre underlagt Seniorutvalget: NOK 200,-
– Spinning for mastersyklister (30+) sesong 2017/18: NOK 800,-

*) Fra 2018 gjelder ikke Familiemedlemskap lenger for voksne par uten barn i klubben.

Priser er eks. avgifter. (dvs. avgifter som kommer av betalingsløsninger klubben benytter)

– Ordinært medlem: Dette medlemskapet benyttes dersom man skal sykle ritt/delta på treninger og spinning i vinterhalvåret i regi av Bergen CK og har behov for å løse engangs- eller helårslisens. Medlemskapet gir fulle rettigheter i forhold til alle Bergen CK sine aktiviteter. Pris: kr 850,-

– Ungdom (til og med det året en fyller 16 år): Dette medlemskapet har samme rettigheter som ordinært medlem, men er subsidiert på pris. Pris: kr 350,-

– Familie Dette medlemskapet kan benyttes dersom det er mer flere i husstanden som ønsker medlemskap og et av de er under 18 år. Alle innmeldte i et familiemedlemskap har samme rettigheter. Pris: kr 1100,-

Aktive over 70 år: Er du aktiv syklist og over 70 år så får du medlemskap til kr. 400,-. Dette medlemskapet har samme rettigheter som ordinært medlem, men er subsidiert på pris.

Seniormedlem: Dette er ikke aktive medlemmer over 60 år, underlagt Seniorutvalget. Pris kr 200,-

Medlemskontingenten gjelder per kalenderår og melding om faktura i «Min idrett» sendes ut per mail/sms.

Alle medlemmer innmeldt før 2014 skal ha fått en mail med brukernavn/passord ifm innmelding. Nye medlemmer registrerer seg via samme sted. Medlemskortet vil vises i «Min idrett» etter at kontingenten er betalt og benyttes ifm varekjøp hos vår samarbeidspartner BoA Sykler.