Kontingent

Bergen CK har ulike medlemstyper og kontingentsatser.
Ved innmelding forfaller kontingent til betaling. Hvis innmelding skjer fom oktober, betales kontingent først påfølgende år.
Styret har anledning til å sette ned eller frafalle kontingent ved sykdom, arbeidsløshet og militærtjeneste.
For 2015 og 2016 har Bergen CK følgende kontingentsatser :
Ordinært medlem: kr 800,-
Ungdom (16år): kr 300,-
Familie/samme adresse opptil 18 år kr 1100,-
Ikke aktive medlemmer underlagt seniorutvalget kr 200,-
Ordinært medlem: Dette medlemskapet benyttes dersom man skal sykle ritt/delta på treninger og spinning i vinterhalvåret i regi av Bergen CK og har behov for å løse engangs- eller helårslisens.
Medlemskapet gir fulle rettigheter i forhold til alle Bergen CK sine aktiviteter. Pris: kr 800,-

Ungdom (16 år): Dette medlemskapet har samme rettigheter som ordinært medlem, men er subsidiert på pris. Pris: kr 300,-

Familie: Dette medlemskapet kan benyttes dersom det er mer enn en i husstanden som ønsker medlemskap. Gjelder for barn opptil 18 år. Alle innmeldte i et familiemedlemskap har samme rettigheter. Pris: kr 1100,-

Seniormedlem: Dette er ikke aktive medlemmer over 60 år, underlagt Seniorutvalget. Pris kr 200,-

Medlemskontingenten gjelder per kalenderår og melding om faktura i «Min idrett» sendes ut per mail/sms.

Alle medlemmer innmeldt før 2014 skal ha fått en mail med brukernavn/passord ifm innmelding. Nye medlemmer registrerer seg via samme sted. Medlemskortet vil vises i «Min idrett» etter at kontingenten er betalt og benyttes ifm varekjøp hos vår samarbeidspartner BoA Sykler, Sats Elixia