Bergen CK sykkelskoler

Bergen CK har arrangert to sykkelskoler i 2017. Om våren ble det arrangert sykkelopplæring for barn mellom 5 og 9 år, seks kvelder i Mai og Juni på Bønes skole. Interessen var stor og på det meste var det 50 unge syklister på plass. Instruktører ble rekruttert blant våre junior/seniorryttere.

7. – 11. august arrangerte klubben Sommer sykkelskole. Rundt 30 barn i alderen 10-14 år meldte seg på. Dyktige juniorryttere fra klubben stod for sykkelopplæringen som bestod av bakkeintervaller, langtur, spurttrening, vask og stell av sykkelen og mye mer. Tilbakemeldingene har vært utdelt positive og på noen få dager har 5 stk fra sommer sykkelskolen meldt seg inn i klubben! Vi takker Bergen kommune for støtte til sykkelskolene våre.

image-29306

Se neste side

Forside