ALL ORGANISERT TRENING UTGÅR!

Bergen CK følger utviklingen angående korona-smitte, og anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og Bergen kommune.

I dagens situasjon er det viktig å være føre var, og styret har derfor valgt å avlyse all organisert trening inntil videre. Det er viktig å poengtere at dette er et preventivt tiltak. Føler ryttere seg friske kan de godt trene alternativt, ute og da i mindre grupper.

Styret følger situasjonen videre og informerer om evt. andre tiltak fortløpende.

(skrevet torsdag 12. mars kl. 13.00)