Årsmøte for Bergen Cykleklubb

Velkommen på årsmøte til Bergen Cykleklubb

Sted: Idrettens hus, Brann stadion, C-lokalet (innerste)
Dato: tirsdag 10. mars 2020
Kl. 18.00

Sakdokumenter:

– Innkomne saker
– Fra Sigbjørn Huun
Frist til å sende inn ytterlige saker er satt til tirsdag 3. mars.
Send til leder@bergenck.no
– Valg (oppdateres fortløpende)