Velkommen på årsmøte tirsdag 10. mars 2020

Årsmøte holdes på idrettens hus tirsdag 10. mars kl. 18.00.

Formell innkalling og saksdokumenter blir tilgjengelig 2 uker før. Dvs tirsdag 25. februar.