Trondheim-Oslo 2020, har du lyst å være med?

Bergen CK inviterer klubb og gjesteryttere med på ny tur i 2020!

Sjekk Facebook siden: Bergen CK, Styrkeprøven Trondheim-Oslo eller ta kontakt med Oddgeir Nygård: 97679457 – oddgeir.nygard@gmail.com