Vi trenger innspill til ny strategi for Bergen CK

Kjære medlemmer av Bergen CK. Klubben har som mål å være Bergens ledende cykleklubb. Styret vil i høst oppdatere strategien for klubben videre og ønsker dine innspill velkommen. Vedlagt er strategi tom 2018. Dine innspill sendes på mail til relevant utvalgsleder innen 5 november.

Leder for Veteranutvalg er Bjørn Holo

Leder for Sportslig utvalg er Sivert Broll

Andre henveldelser kan dere ta med leder Øyvind Litlere

Utvalgene vil gi innspill og prioriteringer til styret.