Saksliste til årsmøte 13. mars 2018

Årsmøtet avholdes på Idrettens hus, Brann stadion  tirsdag 13. mars fra kl. 18.00.

SAKSLISTE:

• Godkjenning av de stemmeberettigete.
• Godkjenning av innkallingen, saklisten og forretningsorden.
• Valg av dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
• Behandling av styrets orientering (tidligere årsberetningen)
• Behandling av regnskap i revidert stand.
• Behandling av forslag og saker. (ingen saker innmeldt)
• Fastsettelse av medlemskontingent og treningsavgift
• Budsjett for 2018
• Behandling av Organisasjonsplan og Lov for Bergen CK
• Valg av revisor
• Valg

• Utnevnelse av evt. æresmedlemmer.

Vedlegg:
1) Styret orienterer 2017 (tidligere årsberetning)
2) Forslag til medlemskontingenter og trenings-avgifter
2) Organisasjonsplan (forslag til endringer/presiseringer i gult)
3) Lov for Bergen CK
4) Valgkomiteens innstilling (publiseres når den er klar)

Følgende dokumenter er tilgjengelige i klubbens spinninglokale:
5) Revidert årsregnskap 2017
6) Kontrollkomiteens beretning
7) Revisors beretning (legges ut når den er mottatt)
8) Budsjett for 2018

Evt. kan de sendes på epost på oppfordring.
Ta kontakt med Nils Olaf på nils@bergenck.no