Innkalling til ekstraordinært årsmøte onsdag 17. januar kl 19:30

Ekstraordinært årsmøtet avholdes på klubblokalet til Bergen CK onsdag 17. januar kl 19:30

SAKSLISTE:

  1. Godkjenning av de stemmeberettigete.
  2. Godkjenning av innkallingen, saklisten og forretningsorden.
  3. Valg av dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
  4. Behandling av sak: Gi styret fullmakt til å velge representanter til Forbundsting og Regionsting.

Detaljer om saken:

I forbindelse med ekstraorninært forbundsting som skal avholdes  20. januar 2018, så er det presisert at representantene enten er valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte/regionsting, eller er oppnevnt av styret etter fullmakt fra årsmøtet/regionstinget. Styret ber derfor om fullmakt fra årsmøte til å oppnevne representanter til fremtidige Forbindsting og Regionsting.

Se info her fra NIF om dette

Ta kontakt med Nils Olaf på nils@bergenck.no eller Øyvind Litlere leder@bergenck.no om dere har noen spørsmål