Saksliste til Årsmøte, tirsdag 7. mars

Årsmøtet avholdes på Idrettens hus, Brann stadion fra kl. 18.00.

SAKSLISTE:

 1. Godkjenning av de stemmeberettigete.
 2. Godkjenning av innkallingen, saklisten og forretningsorden.
 3. Valg av dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandling av årsberetningen
 5. Behandling av regnskap i revidert stand.
 6. Behandling av forslag og saker.
 7. Fastsettelse av medlemskontingent og treningsavgift
 8. Budsjett for 2017
 9. Behandling av Organisasjonsplan og Lov for Bergen CK
 10. Valg av revisor.
 11. Valg

Vedlegg:
1) Årsberetning 2016
2) Organisasjonsplan (forslag til endringer/presiseringer i gult)
3) Lov for Bergen CK
4) Valgkomiteens innstilling
5) Innkomne forslag fra medlemmer

Følgende dokumenter er tilgjengelige i klubbens spinninglokale fra tirsdag 28. februar:
5) Årsregnskap 2016
6) Budsjett for 2017

Evt. kan de sendes på epost på oppfordring.
Ta kontakt med Nils Olaf på nils@bergenck.no