Innkalling til årsmøte i Bergen Cykleklubb

Til medlemmene i Bergen Cykleklubb.

Det innkalles til årsmøte tirsdag 7. mars 2017 kl. 1800 – 2100 i sal B og C, Idrettens Hus, Brann Stadion

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 20. februar. (Sendes på e-post til leder@bergenck.no)

Fullstendig sakliste legges ut på hjemmesiden en uke før årsmøtet. Sakspapirer blir gjort tilgjengelig i klubblokalet og kan sendes på mail på oppfordring. (Send mail til nils@bergenck.no)

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret

Bergen, 30. januar 2017