Innkalling til årsmøte i Bergen Cykleklubb

Til medlemmene i Bergen Cykleklubb.

Det innkalles til årsmøte tirsdag 1. mars 2016 kl. 1800 – 2100 i rom A og B, Idrettens Hus, Brann Stadion

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 15. februar. (Sendes på e-post til leder@bergenck.no)

Fullstendig sakliste legges ut på hjemmesiden en uke før årsmøtet. Sakspapirer blir gjort tilgjengelig i klubblokalet og kan sendes på mail på oppfordring. (Send mail til nils@bergenck.no)

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret

Bergen, 18. januar 2016