Sakliste og sakspapirer for årsmøtet 16.02.15 kl. 1900 – 2200

Til medlemmene i Bergen Cykleklubb.

Det vises til innkallingen til årsmøte av 19.01. 2015. Årsmøtet finner sted i rom A og B, Idrettens Hus, Brann Stadion, dagskode 1962.

 

Saklisten til årsmøtet er som følger:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
 3. Velge dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen
 4. Årsmelding.
 5. Behandle regnskap i revidert stand
 6. Kontrollutvalgets rapport
 7. Behandle innkomne forslag og saker (Se vedlegg)
 8. Vedta budsjett
 9. Behandle organisasjonsplan, samt instruks for Kontrollkomite og instruks for ansatte.
 10. Bergen CK’s strategidokument
 11. Foreta valg
 12. Engasjere revisor

Sakspapirer

Regnskap, budsjett og revisors beretning er tilgjengelig på klubbens kontor i Fjellsdalen 3, og klubbens spinninglokale fra mandag 9. februar kl. 18.00.

Klubbens kontor er betjent mellom kl. 09.00 og 15.00.

Spinninglokalet er åpent i treningstidene for de ulike gruppene:

 • Mandag 9. februar kl. 18.00 – 21.00
 • Onsdag 11. februar kl. 18.00 – 19.30
 • Torsdag 12. februar kl. 18.30 – 20.00
 • Lørdag 13. februar kl. 10.00 – 12.00

De øvrige dokumenter legges ut på Bergen CK sin hjemmeside sammen med denne sakslisten.

Med vennlig hilsen

Styret