Innkalling til årsmøte i Bergen Cykleklubb

Til medlemmene i Bergen Cykleklubb. Det innkalles til årsmøte 16. februar 2014 kl. 1900 – 2200 i rom A og B, Idrettens Hus, Brann Stadion, dagskode 1962.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 29. januar 2014.

Eventuelle saker sendes på e-post til leder@bergenck.no.

Fullstendig sakliste legges ut på hjemmesiden en uke før årsmøtet. Samtidig blir sakspapirer gjort tilgjengelig i klubblokalet

Styret gjør for øvrig oppmerksom på at alle valg må være i henhold til NIFs lov § 2-4 (kjønnsfordeling) og NIFs lov §§ 2-5, 2-6 og 2-7 (valgbarhetsbegrensninger for ansatte, oppdragstakere med mer).

Velkommen til årsmøte.

Med vennlig hilsen

styret

Bergen, 14. januar 2015