Bergen-Voss & Norheimsund-Voss — 06.06.2020

Bergen – Voss ENG

Justering av tider for Bergen-Voss rundt timeout.

Ved årets ritt var det en del manglende tider, spesielt på mellomtid 2 og 3.  Dette førte til at korrigering for timeout ikke slo inn hos enkelte. Disse manglende mellomtider er nå lagt inn, både basert på analyse av tidsdata for alle ryttere, og fra tilbakemeldinger fra enkeltryttere.

Tidtakingen ved Bergen-Voss baserer seg på et prinsipp om gruppetider, dvs at de som starter i samme gruppe og kommer i mål sammen, får samme tid. Altså samme tid for alle i et samlet felt. I årets ritt ble dette også gjennomført, men på grunn av at timeout har blitt satt til nøyaktig 12 min for hver enkelt rytter, ble sluttidene «feil» i forhold til prinsippet om gruppetider. Vi har derfor, i samarbeid med tidtakerbyrået (Ultimate), gjennomført en justering av tidene, slik at det også beregnes en gruppetid ved korreksjon av timeout. Dette fører til at den offisielle sluttiden vil endres med noen sekunder for de fleste ryttere, slik at gruppetidene blir mer i tråd med gammel praksis.

Dette betyr:

1: Ryttere som syklet i samme felt ved start, målpassering samt ved  start og slutt på timeoutsonen, vil få samme gruppetid

2: Ryttere som syklet i samme felt kun ved start og mål, men som var i forskjellige felt inn eller ut av timeoutsonen, vil få forskjellig gruppetid.

Slik Ultimate har valgt å løse Timeout sonen iår er diferansen i forhold til 12 minutter i timeout sonen lagt til eller trukket fra siste etappe. (Skjervet-Voss) Siste etappe kan derfor ha noen unormale verdier.  Slutt tiden derimot skal være korrekt.

Resultatlister hos turritt.com vil bli oppdatert.