Sykle i grupper

Felles forståelse for hvordan man skal sykle sammen i en gruppe er en avgjørende faktor når en gruppe av syklister skal komme seg både raskt og sikkert frem langs landeveien. For den uinnvidde og nybegynneren oppleves ofte reglene for gruppesykling som en terskel som er til hinder for at en blir med et lag eller en gruppe.
Formålet med å sykle sammen med andre i en gruppe er å få en mest mulig rasjonell sykling for alle som er med i gruppen. Som gruppe klarer vi å sykle mye raskere enn om hver enkelt rytter sykler hver for seg. I en gruppe deler vi på belasningen det er å ligge i front og «ta vind». Uten en gruppe har du ingen å dele denne belasningen med fForøvrig, gruppen i bildet til høyre er IKKE en effektiv gruppe).
Som så mye annet når det gjelder landeveissykling er reglene for ulike grupper slik som; rulle/kjede, par, tempo, vifter etc. preget av mange uskrevne lover og regler. Jeg vil allikevel forsøke meg på noen hovedregler i skriftlig form og håper dette kan være en nyttig veileder for deg som leser dette.
Stikkord for suksess er felles regler, godt samarbeid, utnytte den enkelte rytter sine sterke sider, jevnhet og god kommunikasjon mellom rytterne i feltet. I påfølgende artikler skal vi se litt på alle disse momentene.