Siste uke med veteranspinning i klubblokalet.

Våren er ankommet, kveldene er blitt lysere og det nærmer seg oppstart med utesykling. Vi ser for oss å starte opp  i uke 13. Det vil være fellestrening alle dager untatt, fredag. Slik det ser ut i dag vil det bli treningsgrupper i nivå fra 1-4. Det betyr at det blir fellestreninger fra aktive ryttere til nybegynnere. Oppstart vil bli fra Klubblokalet i Fjøsangerveien. Hvem som leder disse treningene kommer vi tilbake til.