Luftmotstand

Ved lave hastigheter vil luftmotstanden føles som ubetydelig. Ved stigende hastigheter øker motstanden, og ved høye hastigheter vil nesten all kraft som nedlegges i pedalene brukes til å overvinne luftmotstanden. Beregninger viser at hos en rytter alene på flat vei, med en hastighet på ca. 48 km/t, så vil ca. 86% av den totale energi gå med til å overvinne luftmotstanden.
Tettsittende klær og en aerodynamisk sittestilling er nærmest en forutsetning for å redusere luftmotstanden hos den enkelte rytter i gruppa. Sittestillingen må imidlertid føles komfortabel og avslappet, ellers vil vinningen fort gå opp i spinningen. Stillingen skal være mest mulig strømlinjeformet og samtidig gi rytteren mulighet til å utvikle mest mulig kraft på en rasjonell måte.
Å ligge i en gruppe gir desidert den største gevinsten i form av å redusere luftmotstanden. I en gruppe vil du spare vesentlig med krefter ved at du ligger mer eller mindre helt beskyttet og i ly for vær og vind. Avstanden til rytteren foran er avgjørende på hvor mye du sparer.
Her er tallenes klare tale:
Ved 20 cm avstand sparer du 44 %
Ved 40 cm avstand sparer du 42 %
Ved 60 cm avstand sparer du 38 %
Ved 100 cm avstand sparer du 34 %
Ved 150 cm avstand sparer du 30 %
Ved 200 cm avstand sparer du 27 %
Animasjoner er lånt fra Christer Hedberg Lenke